Regulamin oraz polityka prywatności serwisu Make&Take:

Witamy na www.maketake.pl. Make&Take to pierwsza tak rozbudowana platforma dla usług świadczonych przez jej użytkowników.

Poniższe warunki  „Warunki świadczenia usług”  regulują dostęp do witryny Make&Take i korzystania z niej, w tym z treści, funkcjonalności i usług oferowanych na stronie internetowej www.maketake.pl ( „Witryna” ) lub przez Make&Take której właścicielem jest Make&Take z siedzibą w Katowicach, ul. Mickiewicza 29.

 

Przeczytaj uważnie Warunki korzystania z usługi przed rozpoczęciem korzystania z niej. Korzystając z Witryny, otwierając konto lub klikając, aby zaakceptować  warunki korzystania z usługi, gdy ta opcja zostanie Ci udostępniona, akceptujesz i zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków świadczenia usług i naszej Polityki prywatności, które znajdziesz tutaj, klikając w link możesz zapoznać się z pełną treścią. Jeśli nie zgadzasz się na niniejsze Warunki świadczenia usług lub Politykę prywatności, nie możesz uzyskać dostępu do Witryny tym samym z niej korzystać. Aby uzyskać bardziej szczegółowe zasady dotyczące działania i użytkowania w Witrynie, należy uzyskać dostęp do określonych artykułów w tym dokumencie.

 

Ta strona jest oferowana i dostępna dla użytkowników w wieku od 13 lat lub starszych. Jeśli masz mniej niż 13 lat, nie możesz korzystać z tej Witryny oraz usług Make&Take. Korzystając z Witryny, oświadczasz i gwarantujesz, że jesteś pełnoletni, lub posiadasz wyraźną zgodę opiekuna prawnego na korzystanie z serwisu, aby zawrzeć wiążącą umowę i spełnić wszystkie powyższe wymagania. Jeśli nie spełniasz wszystkich tych wymagań, nie możesz uzyskać dostępu do Witryny lub z niej korzystać.

Nasz zespół obsługi klienta jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące witryny lub warunków świadczenia usług. Kontakt z naszym zespołem obsługi klienta można wykonać, przesyłając wniosek tutaj .

 

 

Kluczowe terminy:

Zlecenia to usługi oferowane na MakeTake.

Sprzedawcami są użytkownicy, którzy oferują i wykonują usługi za pośrednictwem MakeTake.

Kupujący to użytkownicy, którzy kupują usługi na MakeTake.

Strona ze zleceniem to miejsce, w którym sprzedawca może opisać warunki Zlecenia, a kupujący może kupić Usługę i utworzyć zamówienie.

Ekstra to dodatkowe usługi oferowane w Zleceniu Sprzedawcy po dodatkowej cenie określonej przez Sprzedawcę.

Oferty niestandardowe to wyłączne propozycje, które sprzedawca może utworzyć w odpowiedzi na konkretne wymagania kupującego.

Zamówienia niestandardowe to żądania składane przez kupującego w celu otrzymania oferty niestandardowej od sprzedawcy.

Zamówienia to formalna umowa między kupującym a sprzedającym po dokonaniu zakupu na stronie Zlecenia sprzedającego.

Strona zamówienia to miejsce, w którym kupujący i sprzedający komunikują się ze sobą w związku z zamówioną usługą.

Spory są rozbieżnościami doświadczonymi podczas składania zamówienia między kupującym a sprzedającym na MakeTake.

Przychód to suma uzyskana przez Sprzedającego jakie zostają naliczone za zrealizowane zamówienia.

Saldo sprzedaży jest rozliczane z przychodów ze zrealizowanych zamówień, które Sprzedający mogą wypłacić lub wykorzystać do zakupu innych Zleceń.

Zaufany to Sprzedawca ręcznie wyróżniony przez MakeTake przy swoich ofertach. By otrzymać status Zaufany Sprzedawca musi sprzedać określoną ilość swoich usług oraz posiadać średnią ocenę na poziomie 4,5

 

Przegląd (Główne hasła w pigułce)

 • Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą kupować i sprzedawać na MakeTake. Rejestracja jest bezpłatna.
 • Usługi na MakeTake mogą być oferowane za podstawową cenę początkową 15 PLN. Niektóre oferty oferowane są po cenie bazowej powyżej 15 PLN określonej przez sprzedawcę.
 • Kupujący płacą MateTake z góry przelewem bankowym, aby utworzyć zamówienie.
 • Zamówienia są kupowane za pomocą przycisku Zamów znajdującego się na stronie Sprzedawcy lub w ramach oferty niestandardowej.
 • W sprawie opłat i płatności przeczytaj dział zakupów tutaj.
 • Sprzedający muszą realizować zamówienia i nie mogą anulować zamówień w sposób regularny lub bez podania przyczyny. Anulowanie zamówień wpłynie na reputację i status Sprzedawców.
 • Sprzedawcy uzyskują statusy kont (Zaufanych) na podstawie ich wydajności i reputacji. Poziomy zaawansowane zapewniają właścicielom korzyści, w tym oferowanie usług w wyższych cenach.
 • Użytkownicy nie mogą oferować ani akceptować płatności przy użyciu jakiejkolwiek metody innej niż składanie zamówienia za pośrednictwem Maketake.pl
 • Kupującym przyznaje się wszelkie prawa do dostarczonej pracy, chyba że sprzedawca określi inaczej na swojej stronie. Uwaga: niektóre Usługi mogą zawierać dodatkowe opłaty w związku z licencją na komercyjne wykorzystanie. Więcej informacji znajdziesz w sekcjach ” Własność ” i ” Licencja użytkowania komercyjnego ” poniżej.
 • MakeTake zachowuje prawo do wykorzystania wszystkich opublikowanych dostarczonych prac do celów marketingowych i promocyjnych MakeTake.
 • Dbamy o Twoją prywatność. Polityka prywatności jest częścią niniejszych Warunków świadczenia usług i została włączona do niniejszego dokumentu przez odniesienie.

 

Sprzedawca

Podstawy

 • Sprzedawcy tworzą Usługi na MakeTake, aby umożliwić Kupującym zakup swoich usług.
 • Sprzedawcy mogą również oferować Kupującym niestandardowe oferty.
 • Każde zamówienie, które sprzedajesz i które pomyślnie ukończyłeś, zasila twoje konto zyskiem 90% kwoty zakupu.
 • MakeTake akredytuje Sprzedawców po złożeniu zamówienia. Zobacz sekcję „Zamówienia” poniżej, aby zapoznać się z definicją zrealizowanego zamówienia.
 • Jeśli zamówienie zostanie anulowane (z dowolnego powodu), wpłacone środki zostaną zwrócone na konto bankowe kupującego.
 • Przychody są udostępniane do wypłaty ze strony tablicy przychodów po upływie 14-dniowego terminu bezpieczeństwa po potwierdzeniu zamówienia jako kompletnego. Zaufani oraz wysoko ocenieni sprzedający mają prawo do wypłaty przychodów po upływie okresu bezpieczeństwa wynoszącego 7 dni od momentu potwierdzenia zamówienia jako kompletnego.
 • Sprzedawcy nie mogą promować swoich Zleceń ani żadnych treści zamieszczonych na stronie MakeTake za pośrednictwem platformy AdWords.
 • Sprzedający mogą wypłacić swoje przychody, korzystając z tradycyjnego przelewu bankowego lub z PayPal
 • Ocena sprzedawcy jest obliczana na podstawie recenzji przesłanych przez Kupujących.
 • Ze względów bezpieczeństwa MakeTake może tymczasowo uniemożliwić sprzedającemu możliwość wypłacenia przychodów w celu zapobieżenia oszukańczej lub nielegalnej działalności. Może to wynikać z problemów bezpieczeństwa, niewłaściwych zachowań zgłaszanych przez kupujących lub powiązania wielu kont MakeTake z jednym odbiorcą wypłat.
 • Sprzedawcy są odpowiedzialni za opłacanie wszelkich bezpośrednich lub pośrednich podatków, w tym podatku od towarów i usług, podatku VAT lub innych, które mogą się do nich stosować w zależności od uzyskanych dochodów. Sprzedający oświadczają i gwarantują, że przestrzegają i będą zawsze przestrzegać swoich zobowiązań wynikających z przepisów o podatku dochodowym na terenie Polski. Cena Usług podana na stronie zawiera wszystkie podatki i opłaty, które mogą dotyczyć Sprzedawców.

 

 • Usługi utworzone na MakeTake są treściami generowanymi przez użytkowników .
 • Firma MakeTake może usuwać zlecenia za naruszenia niniejszych Warunków świadczenia usług, które mogą obejmować (ale nie wyłącznie) następujące naruszenia lub materiały:
  • Nielegalne lub nieuczciwe usługi
  • Naruszenie praw autorskich, naruszenie zasad dotyczących znaków towarowych i naruszenie warunków świadczenia usług przez osoby trzecie zgłoszone w naszej Polityce dotyczącej roszczeń dotyczących własności intelektualnej znajdującej się tutaj
  • Usługi dla dorosłych, pornograficzne, nieodpowiednie / nieprzyzwoite.
  • Umyślne kopie zleceń innych użytkowników MakeTake.
  • Spam, bzdury lub niewartościowe treści.
  • Usługi zwodnicze  lub wprowadzające w błąd kupujących.
  • Odsprzedawanie towarów objętych regulacjami prawnymi.
  • Usługi, których długość przekracza 30 dni
 • Zlecenia które zostały usunięte z powodu wymienionych powyżej naruszeń, mogą spowodować zawieszenie konta sprzedawcy.
 • Nie można przywracać ani edytować wydań, które zostały usunięte z powodu naruszeń.
 • Zlecenia mogą zostać usunięte z naszej wyszukiwarki z powodu słabej wydajności lub niewłaściwego postępowania użytkownika.
 • Zlecenia mogą zawierać wstępnie zatwierdzone adresy URL stron internetowych w polu opisu. Zlecenia zawierające witryny promujące treści, które naruszają Warunki świadczenia usług MakeTake, zostaną usunięte.
 • Zlecenia muszą mieć odpowiednią jakość zdjęć związanych z oferowaną usługą. Opcja przesyłania pięciu dodatkowych zdjęć jest dostępna dla wszystkich Sprzedawców.
 • Zlecenia mogą zawierać zatwierdzony film przesłany za pomocą strony MakeTake.
 • Działania na Stronie MakeTake, które podważają lub omijają niniejsze Warunki świadczenia usług są zabronione.
 • Kwalifikujące się zlecenia sprzedawcy mogą wyceniać po cenie podstawowej powyżej 15 PLN. Ceny bazowe za usługę można ustawić na 15 PLN do 1000 PLN.

 

Usługi Niestandardowe

 • Usługi niestandardowe to dodatkowe usługi oferowane przez sprzedawców po dodatkowej cenie określonej przez sprzedawcę.
 • Usługi niestandardowe mogą zostać usunięte z powodu naruszenia naszych Warunków korzystania z usług. Aby zapoznać się ze szczegółowymi warunkami, zobacz sekcję Usługi niestandardowe powyżej, aby zapoznać się z listą usług, które naruszają nasze Warunki korzystania z usług.
 • Ilość dostępnych dodatków i cena każdej Usługi niestandardowej zależy od poziomu indywidualnej wyceny sprzedawcy.
 • Usługi niestandardowe muszą być powiązane z usługą podstawową i częścią dostarczanych produktów.
 • Usługa niestandardowa może obejmować różne kategorie usług, które są komponentami usług o wyższej jakości.
 • Sprzedawcy mają możliwość przedłużenia czasu trwania zamówienia dla każdej Usługi niestandardowej dodanej do zamówienia. Ma to pokryć czas potrzebny na ukończenie dodatkowej usługi.

 

Oferta niestandardowa

 • Kupujący mogą również wysyłać oferty niestandardowe spełniające określone wymagania sprzedającego.
 • Oferty cenowe są określana przez kupującego z dokładnym opisem usługi, ceną i czasem oczekiwania na dostarczenie usługi.
 • Oferty niestandardowe są wysyłane ze strony konwersacji.
 • Usługi świadczone za pośrednictwem Oferty niestandardowej nie mogą naruszać Warunków świadczenia usług MakeTake.

 

Wysyłka Fizycznych usług/towarów

Niektóre usługi MakeTake są dostarczane fizycznie (przedmioty artystyczne, przedmioty kolekcjonerskie itp.). W przypadku tego typu usług lub towarów sprzedający mogą zdecydować o dodaniu opłat za wysyłkę. Sprzedawcy mogą dodać opłaty za wysyłkę zgodną z taryfą firmy kurierskiej jakiej zostanie zlecona dostawa.

 • W przypadku usług/towarów, które zawierają koszty przesyłki, muszą być wysłane produkty fizyczne do Kupujących.
 • Koszty wysyłki odnoszą się tylko do kosztów Sprzedawcy  które wymagają dostarczenia fizycznych przedmiotów Kupującym.
 • Ważne: kupujący, którzy kupują usługi/towary wymagające fizycznej dostawy, zostaną poproszeni o podanie adresu wysyłki.
 • Sprzedawcy są odpowiedzialni za wszystkie uzgodnienia dotyczące wysyłki, gdy kupujący poda adres wysyłki.
 • MakeTake nie zajmuje się ani nie gwarantuje wysyłki, śledzenia, jakości i stanu przedmiotów lub ich dostawy i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub inne problemy wynikające z wysyłki.
 • Numer śledzenia to świetny sposób na uniknięcie sporów związanych z wysyłką. Wymagamy podania numeru śledzenia, jeśli jest on dostępny na stronie zamówienia podczas dostarczania przesyłki.

 

Usługi drukowania

 • Niektóre usługi MakeTake można wydrukować i fizycznie dostarczyć (wizytówki, wydruki na płótnie / plakaty, t-shirty, ulotki, artykuły papiernicze itp.).
 • Ważne: kupujący, którzy korzystają z usług drukowania wymagających fizycznej dostawy, zostaną poproszeni o podanie adresu wysyłki.
 • Usługi drukowania są obsługiwane Sprzedających , którzy są odpowiedzialni za pakowanie wysyłki, śledzenie, jakość i stan przesyłek lub ich dostawę. MakeTake nie zajmuje się ani nie gwarantuje wysyłki, śledzenia, jakości i stanu przedmiotów lub ich dostawy i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub inne problemy wynikające z wysyłki. Użytkownicy mogą kontaktować się z działem obsługi klienta MakeTake za pomoc za pomocą e-mail: kontakt@maketake.pl.
 • Dostarczona praca nie może zawierać treści oszczerczych ani w inny sposób niezgodnych z prawem i nie może w rzeczywistości lub potencjalnie naruszać lub sprzeniewierzać praw autorskich, znaków towarowych lub praw własności lub praw własności intelektualnej jakiejkolwiek osoby lub firmy. Możesz zgłaszać wszelkie roszczenia dotyczące naruszenia praw autorskich (zawiadomienia o ustawie DMCA) lub naruszenia znaku towarowego zgodnie z naszymi procedurami roszczeń dotyczących własności intelektualnej, które można sprawdzić tutaj .
 • Użytkownicy mogą kontaktować się z działem obsługi klienta MakeTake za pomocą e-mail: kontakt@maketake.pl.

 

Wypłata przychodów

 • Aby wypłacić swoje dochody, musisz mieć konto z co najmniej jedną z możliwych metod wypłat, zwykły przelew bankowy z wskazaniem numeru konta którego jesteś właścicielem, bądź współwłaścicielem oraz za pomocą PayPal .
 • Twój profil MaketTake może być powiązany tylko z jednym kontem z wyżej wymienionych.
 • Przychody są udostępniane do wypłaty ze strony przychodów tylko po upływie 14-dniowego terminu bezpieczeństwa po potwierdzeniu zamówienia jako kompletnego. Najwyżej oceniane sprzedający są uprawnieni do wypłaty przychodów po upływie okresu bezpieczeństwa wynoszącego 7 dni od momentu potwierdzenia zamówienia jako kompletnego.
 • Aby wypłacić dostępne dochody, musisz kliknąć jeden ze sposobów w jaki chcesz przesłać pieniądze aby zainicjować proces wypłaty.
 • Wypłaty mogą być dokonywane tylko w dostępnej kwocie.
 • Opłaty za wypłatę różnią się w zależności od metody i sposobu.
 • Wypłaty są ostateczne i nie można ich cofnąć. Nie będziemy mogli zwrócić ani zmienić tego procesu po jego rozpoczęciu.

 

Kupujący

Podstawy

 • Nie możesz oferować płatności bezpośrednich na rzecz Sprzedawców, którzy korzystają z systemów płatności zamówień MakeTake.
 • MakeTake zachowuje prawo do wykorzystywania wszystkich opublikowanych publicznie i dostarczonych Usług do celów marketingowych i promocyjnych MakeTake.
 • Kupujący może zakupić określoną usługę za pomocą funkcji Zamów w panelu Zakupów. Usługi wykonywane na MakeTake muszą być dozwoloną usługą na MakeTake. Kliknij tutaj, aby uzyskać wytyczne dotyczące zatwierdzonych usług.
 • Kupujący płacą firmie MakeTake, aby zrealizować zamówienie ze strony sprzedawcy lub oferty niestandardowej za pomocą przycisku Zamów teraz.
 • Ponadto Kupujący może poprosić o zamówienie niestandardowe, które odpowiada konkretnym wymaganiom kupującego, i otrzyma ofertę niestandardową od sprzedających za pośrednictwem strony lub za pośrednictwem wybranego sposobu dostarczenia zakupionej usługi.
 • Usługi można nabyć za pomocą jednej z następujących metod płatności: Karta kredytowa, PayPal lub tradycyjny przelew bankowy.
 • Opłaty za usługi są dodawane w momencie zakupu, gdy kupujący może sprawdzić i zaakceptować całkowitą kwotę, o którą wystąpił. Opłaty te obejmują opłaty administracyjne. Od maja 2018 r. Bieżące opłaty oszacowane na łączną kwotę zakupu wynoszą 5% . Przy zakupie z salda zakupów (wynikającego z wszelkich kredytów lub zwrotów) nie zostanie naliczona opłata za usługę. Środki zwrócone na Twoje saldo z anulowanych zamówień nie będą obejmować opłat za usługi.
 • Jeśli dysponujesz środkami na swoim koncie, korzystając z salda Zakupów lub Salda Przychodów, zostanie on automatycznie zastosowany do następnego zakupu.
 • Nie możesz oferować Sprzedającym zapłaty ani dokonywać płatności przy użyciu jakiejkolwiek metody innej niż za pośrednictwem witryny Maketake.pl. Jeśli zostałeś poproszony o skorzystanie z alternatywnej metody płatności, zgłoś to natychmiast do działu obsługi klienta: kontakt@maketake.pl
 • W celu ochrony przed oszustwami, nieautoryzowanymi transakcjami (takimi jak pranie pieniędzy), roszczeniami lub innymi zobowiązaniami, nie zbieramy informacji kredytowych; ale pozwól naszym dostawcom płatności zbierać informacje w celu pobierania płatności od kupujących w witrynie lub przesyłania płatności do sprzedawców w witrynie. Nie mamy dostępu do informacji o płatnościach przekazywanych naszym dostawcom płatności, a dane te podlegają polityce prywatności obowiązującej sprzedawcę płatności. Zobacz naszą politykę prywatności, aby uzyskać więcej informacji tutaj .

Podatki

Kupujący może być obciążony podatkami pośrednimi (takimi jak VAT ) w zależności od obowiązujących przepisów, oprócz ceny podanej na stronie MakeTake. Oraz w przypadku gdy poprosi Sprzedającego w wystawienie faktury VAT

Kupujący zgadzają się, że są zobowiązani do przestrzegania wszystkich obowiązujących dla nich wymogów podatkowych, w tym m.in. obowiązku potrącenia lub naliczenie podatków. Niniejszym wyjaśnia się, że wszystkie ceny i opłaty, które pojawiają się na Stronie maketake.pl, są kwotami netto, które zostaną zapłacone dla MakeTake. A obowiązek odprowadzenia podatku spoczywa na Sprzedającym w myśl prawa obowiązującego na terenie Polski.

 

Zamówienia

Podstawy

 • Po potwierdzeniu płatności zamówienie zostanie utworzone i otrzyma unikalny numer zamówienia MakeTake.
 • Sprzedający muszą dostarczyć ukończone pliki i / lub dowody pracy za pomocą przycisku Dostarcz pracę (znajdującego się na stronie Zamówień) zgodnie z usługą, która została zakupiona i zareklamowana na ich stronie.
 • Korzystanie z przycisku „Dostarcz” w przypadku niespełnienia zamówienia może skutkować anulowaniem zamówienia po sprawdzeniu, wpłynąć na ocenę sprzedawcy i spowodować ostrzeżenie sprzedającego.
 • Zamówienie jest oznaczone jako kompletne po zaksięgowaniu zamówienia jako Dostarczone, a następnie ocenione przez kupującego. Zamówienie zostanie automatycznie oznaczone jako kompletne, jeśli nie zostanie ocenione, a prośba o zmianę nie zostanie przesłana w ciągu 3 dni po oznaczeniu jako Dostarczone.
 • Zachęcamy naszych kupujących i sprzedających do rozwiązywania konfliktów między sobą. Jeśli z jakiegoś powodu nie powiedzie się to przy użyciu funkcji „Spór” rozstrzygania lub w przypadku napotkania niedozwolonego użycia na Stronie, użytkownik może skontaktować się z działem obsługi klienta: kontakt@maketake.pl.

 

Obsługa zamówień

 • Kiedy kupujący zamawia usługę, sprzedawca jest powiadamiany e-mailem, a także powiadomieniami na stronie, po zalogowaniu się na konto.
 • Sprzedawcy są zobowiązani do dotrzymania terminu dostawy określonego podczas tworzenia swoich usług. W przeciwnym razie kupujący może anulować zamówienie, gdy zamówienie zostanie oznaczone jako opóźnione i może zaszkodzić statusowi sprzedawcy.
 • Sprzedający muszą wysłać wypełnione pliki i / lub dowody pracy za pomocą przycisku Dostarcz ukończoną pracę (znajdującego się na stronie Zamówienia), aby oznaczyć zamówienie jako Dostarczone.
 • Użytkownicy są odpowiedzialni za skanowanie wszystkich przesłanych plików pod kątem wirusów i złośliwego oprogramowania. MakeTake nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą powstać w związku z użytkowaniem strony, korzystaniem z treści lub przesyłanymi plikami.
 • Sprzedawca może anulować zamówienie bez zgody kupującego w dowolnym momencie. Będzie to jednak miało negatywny wpływ na status sprzedawcy.
 • Kupujący może skorzystać z funkcji „Spór” znajdującej się na stronie Zamówień, gdy zamówienie jest oznaczone jako Dostarczone, jeśli dostarczone materiały nie pasują do opisu sprzedawcy na stronie MakeTake lub nie odpowiadają wymaganiom przesłanym sprzedającemu na początku proces zamówienia.

 

Opinie

 • Opinie zwrotne przekazane przez Kupujących podczas realizacji zamówienia są istotną częścią systemu oceny MakeTake. Recenzje pokazują ogólne wrażenia kupującego dotyczące sprzedawców i ich usług. Zachęca się kupujących, aby poinformowali sprzedającego o wszelkich wątpliwościach, które pojawiły się podczas aktywnego zamówienia w związku z usługą świadczoną przez sprzedawcę.
 • Pozostawienie opinii kupującego jest podstawową kupującego. Opinie zwrotne nie zostaną usunięte, chyba że istnieją wyraźne naruszenia naszych Warunków korzystania z usługi.
 • Aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu naszego systemu opinii, wszystkie opinie zwrotne muszą pochodzić z legalnej sprzedaży przeprowadzonej wyłącznie za pośrednictwem platformy MakeTake od użytkowników w naszej społeczności. Fikcyjne zakupy, mające na celu sztuczne zwiększenie ocen sprzedawców lub nadużycie platformy MakeTake z zakupami z dodatkowych kont, spowodują trwałe zawieszenie wszystkich powiązanych kont.
 • Komentarze zwrotne podane przez Kupujących są publicznie wyświetlane na stronie sprzedającego. Kupujący mają opcję nie dodania komentarza, ale wciąż oceniają usługę. Anulowanie zamówienia nie powoduje usunięcia opinii, chyba że zostało to wzajemnie uzgodnione.
 • Przykładowe prace to dostarczone obrazy i filmy przesłane do kupującego w wiadomości dostawy. Próbki robocze są dodawane do Portfela bieżącego sprzedającego na stronie, jeśli kupujący zdecyduje się opublikować próbkę roboczą, a jednocześnie udostępni publiczną ocenę opinii.
 • Wstrzymanie dostarczania usług, plików lub informacji wymaganych do wykonania usługi w celu uzyskania korzystnych recenzji lub dodatkowych usług jest zabronione.
 • Przesyłanie recenzji: po dostarczeniu pracy kupujący ma trzy dni na odpowiedź i opublikowanie recenzji (lub 14 dni za usługi z wysyłką). Jeśli w okresie odpowiedzi nie zostanie udzielona żadna odpowiedź, zamówienie zostanie uznane za zakończone.
 • Użytkownicy mogą zostawiać opinie na zamówieniach do 30 dni od momentu potwierdzenia zamówienia jako kompletnego.
 • Sprzedawcy nie mogą żądać usunięcia opinii zwrotnych od swoich kupujących w wyniku wzajemnego anulowania.

 

Spory i anulacje

Zachęcamy naszych kupujących i sprzedających do rozwiązywania konfliktów między sobą. Jeśli z jakiegoś powodu nie powiedzie się to przy użyciu „Spór”  lub w przypadku napotkania innych problemów, użytkownik może skontaktować się z działem obsługi klienta MakeTake za pomoc maila; kontakt@maketake.pl.

Podstawy

 • Rezygnacja z zamówienia może być wykonana na MakeTake, jeśli jest to uprawnione, przez Dział Obsługi Klienta lub Centrum Sporów.
 • Zgłoszenie sporu dotyczącego transakcji lub cofnięcie płatności za pośrednictwem dostawcy płatności lub banku stanowi naruszenie niniejszych Warunków świadczenia usług. Może to spowodować tymczasowe wyłączenie Twojego konta w celu zbadania możliwych naruszeń bezpieczeństwa. Uwaga: po wniesieniu sporu ze swoim dostawcą płatności, środki nie będą podlegały zwrotowi z powodu naszych zobowiązań wobec dostawcy płatności.
 • W przypadku napotkania przez kupującego lub sprzedawcę problemu związanego z usługą podaną w zamówieniu, zachęcamy do skorzystania z narzędzi rozwiązywania sporów na Stronie w celu rozwiązania problemu.
 • MakeTake zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień lub wstrzymania środków na wszelkie podejrzane oszukańcze transakcje dokonane w Witrynie.
 • Wszelkie przeniesienie i cesja własności intelektualnej na rzecz kupującego podlegają pełnej opłacie za usługę i dostawa nie może być wykorzystana, jeśli płatność zostanie anulowana z jakiegokolwiek powodu.
 • Jeśli zamówienie zostanie anulowane (z dowolnego powodu), wypłacone środki zostaną zwrócone na saldo zakupów kupującego.
 • Zmiany w dostawach mogą być dokonywane przez Sprzedawców w zależności od sprzedawcy usług i obsługi klienta. Sprzedający mogą ustalić ilość korekt oferowanych Kupującym, w tym brak korekt.
 • Żądania korekt można wykonać na stronie Zamówień, gdy zamówienie jest oznaczone jako Dostarczone.
 • Żądanie uzyskania większej liczby usług od Sprzedawców poza uzgodnionymi wymaganiami wersji jest niedozwolone.

Zamów anulowanie

 • MakeTake zachęca kupujących i sprzedających do wspólnego rozwiązywania sporów dotyczących usług za pomocą Centrum rozstrzygania.
 • Kwalifikowalność wniosków do MakeTake o anulowanie zamówienia zostanie oceniona przez nasz zespół obsługi klienta w oparciu o szereg czynników, w tym naruszenie naszych Warunków korzystania z usługi, ogólne niewłaściwe postępowanie i niewłaściwe korzystanie z systemu dostarczania. Zobacz poniżej aby uzyskać szczegółowe informacje o zamówieniu.
 • Zrealizowane zamówienia mogą zostać anulowane, po sprawdzeniu przez nasz zespół obsługi klienta, do 14 dni po tym, jak zamówienie  zostanie oznaczone jako ukończone.
 • Zamówienia nie mogą zostać anulowane na podstawie jakości usług / materiałów dostarczonych przez sprzedającego, jeśli usługa została wykonana zgodnie z opisem na stronie sprzedającego. Kupujący może ocenić swoje doświadczenia ze sprzedawcą na stronie zamówienia, w tym ogólny poziom jakości otrzymanej usługi.
 • Kupujący muszą skorzystać z MakeTake „Spór” aby rozwiązać swoje obawy związane z usługą świadczoną przez ich sprzedawcę przed skontaktowaniem się z obsługą klienta. Dział obsługi klienta nie podejmie żadnych działań w stosunku do Zleceń, w przypadku których Kupujący nie poinformowali swojego sprzedawcy o problemach związanych z usługą sprzedającego i pozwolą Sprzedawcom na rozstrzygnięcie w pierwszej kolejności. Nie obejmuje to niedozwolonego użycia MakeTake.
 • Jakiekolwiek niedozwolone użycie MakeTake napotkane podczas Zamówienia po sprawdzeniu przez nasz zespół obsługi klienta może skutkować anulowaniem zamówienia. Obejmuje to ale nie ogranicza się do; nękanie, bezprawne zachowanie lub inne naruszenia Warunków korzystania z usługi na stronie MakeTake.
 • Obsługa klienta MakeTake anuluje zamówienia na podstawie, ale nie ograniczając się do następujących przyczyn:
  • Aktywne zlecenia (po złożeniu przez kupującego jego wymagań i zanim sprzedawca dostarczy na MakeTake)
   • Sprzedawca jest spóźniony i nie odpowiada na wiadomości więcej niż 24 godziny, a zamówienie jest oznaczone jako spóźnione.
   • Użytkownicy są agresywni w stosunku do drugiej strony poprzez groźby niskiej oceny lub wykorzystanie materiałów zamówienia (takich jak dane logowania, dane osobowe) względem siebie.
   • Użytkownicy dostarczyli lub uwzględnili materiały naruszające prawa autorskie / znaki handlowe w ramach wymagań Kupującego lub dostawy sprzedawcy.
   • Użytkownik nie jest już aktywnym użytkownikiem MakeTake z powodu naruszenia Warunków korzystania z usługi lub zamknięcia konta.
  • Dostarczone zamówienia (po tym, jak sprzedawca kliknie przycisk Dostarcz teraz i zanim zamówienie zostanie oznaczone jako ukończone)
   • Sprzedawca korzysta z systemu dostawy, aby przedłużyć termin dostawy, aby zrealizować żądaną usługę, bez dostarczania ostatecznej dostarczonej usługi kupującym. Uwaga: wiele zgłoszonych wykroczeń spowoduje trwałe zawieszenie konta.
   • Sprzedawca nie dostarcza żadnych plików i / lub dowodów pracy związanych z uzgodnionymi wymogami zlecenia. Uwaga: Podmiotowość omawianych materiałów zostanie sprawdzona przez nasz zespół obsługi klienta.
   • Sprzedawca żąda dodatkowych płatności, na platformie MakeTake lub poza nią, wstrzymując ostateczne dostarczenie usług bezpośrednio związanych z uzgodnionymi wymaganiami.
   • Sprzedawca wstrzymuje ostateczne dostarczenie usług/i.
   • Kupujący, którzy grożą, że zostawiają szkodliwą recenzję, aby uzyskać więcej usług od sprzedającego niezwiązanych z uzgodnionymi wymaganiami.
  • Zrealizowane zamówienia (po złożeniu zamówienia oznaczone jako kompletne i przed upływem 14 dni)
   • Użytkownicy, którzy zostali zgłoszeni do używania materiałów naruszających prawa autorskie / znaki handlowe po weryfikacji i potwierdzeniu.
   • Kupujący, którzy nie kupili praw do komercyjnego wykorzystywania i zgłoszono, że wykorzystali te materiały w celach komercyjnych. Uwaga: warunki korzystania z witryny znajdują się na stronie Sprzedającego i nie można z mocą wsteczną dołączyć zamówienia po ponad 14 dniach.
   • Biuro Obsługi Klienta przeanalizuje przypadki manipulacji dostarczaniem zamówień, które uniemożliwiają Nabywcom i Sprzedawcom pełne wykorzystanie naszego Centrum rozstrzygania, które umożliwiło oznaczenie zamówienia jako kompletne.

 

Zwroty

 • MakeTake nie zwraca automatycznie płatności dokonanych za anulowane zamówienia z powrotem do dostawcy płatności. Środki z anulowanych zamówień są zwracane saldo kupującego jako kredyt i są dostępne do przyszłych zakupów w MakeTake. Środki zwrócone na Twoje saldo z anulowanych zamówień nie będą obejmować opłat za usługi.
 • Zwroty wkładów, o ile są dostępne u dostawcy płatności, mogą być realizowane przez nasz zespół obsługi klienta. Aby zapobiec oszustwom i nadużyciom, ograniczamy całkowitą liczbę razy, w których użytkownicy mogą zażądać zwrotu pieniędzy od swojego dostawcy, który podlega weryfikacji przez nasz zespół obsługi klienta. Zwroty takie mogą podlegać dodatkowej opłacie. Jeśli w momencie zakupu zostały dodane opłaty za usługę, aby utworzyć nowe zamówienie, opłaty za usługi z tej płatności nie zostaną zwrócone wraz z depozytem.

Postępowanie I Ochrona Użytkownika

MakeTake umożliwia ludziom tworzenie, udostępnianie, sprzedaż i kupowanie niemal każdej usługi, której potrzebują, bezkonkurencyjnej wartości. Usługi oferowane na MakeTake odzwierciedlają różnorodność rozwijającej się gospodarki naszej strony. Członkowie społeczności MakeTake komunikują się i angażują poprzez zamówienia, media społecznościowe i fora społecznościowe MakeTake.

MakeTake utrzymuje przyjazne, społecznościowe i profesjonalne otoczenie. Użytkownicy powinni zachowywać tego ducha, uczestnicząc w dowolnych działaniach lub rozszerzeniach MakeTake. Ta sekcja odnosi się do oczekiwanego zachowania, które użytkownicy powinni stosować podczas interakcji ze sobą w MakeTake.

Aby zgłosić naruszenie naszych Warunków korzystania z usługi, niewłaściwego postępowania użytkownika lub zapytania dotyczące Twojego konta, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta kontakt@maketake.pl .

Podstawy

 • Aby chronić prywatność naszych użytkowników, tożsamości użytkowników pozostają anonimowe. Żądanie lub dostarczanie adresów e-mail, nazw użytkowników Skype, numerów telefonów lub innych osobistych danych kontaktowych w celu komunikacji poza MakeTake w celu obejścia lub nadużycia systemu przesyłania wiadomości MakeTake lub platformy  jest niedozwolone.
 • Wszelkie niezbędne wymiany danych osobowych wymagane do kontynuowania usługi mogą być wymieniane na stronie zamówienia.
 • MakeTake nie zapewnia żadnej gwarancji poziomu usług oferowanych Kupującym. Możesz skorzystać z narzędzi rozwiązywania sporów dostarczonych na stronie zamówienia.
 • MakeTake nie zapewnia ochrony użytkownikom wchodzącym w interakcje poza platformą MakeTake.
 • Wszystkie informacje i wymiany plików muszą być wykonywane wyłącznie na platformie MakeTake.
 • Nie będzie tolerowany niegrzeczny, obraźliwy, niewłaściwy język lub brutalne wiadomości wysyłane do użytkowników, co może skutkować ostrzeżeniem konta lub zawieszeniem / usunięciem konta.
 • Rynek MakeTake jest otwarty dla wszystkich. Dyskryminacja członka społeczności ze względu na płeć, rasę, wiek, przynależność religijną, preferencje seksualne lub w inny sposób jest niedopuszczalna i może spowodować zawieszenie / usunięcie konta.

 

Kupujący

 • Użytkownicy, którzy chcą zniesławić konkurencyjnych sprzedawców, oferując usługi z konkurencyjnych serwisów, będą usuwani z witryny oraz ich ofert lub zostaną podjęte dalsze działania związane z ich kontem, które trafią do naszego zespółu ds. Zaufania i bezpieczeństwa.
 • Użytkownicy powinni powstrzymać się od rozsyłania spamu lub namawiania innych kupujących lub sprzedających do kontynuowania wysyłki spamu.
 • MakeTake sprawdza przypadki obciążeń zwrotnych i sporów dostawców usług płatniczych w imieniu Sprzedawców. Chociaż wyniki różnią się w zależności od każdego powodu obciążenia zwrotnego, ciężko pracujemy nad rozwiązywaniem sporów na korzyść sprzedawcy. Jeśli pozwala na to przypadek obciążenia zwrotnego, MakeTake zwróci Sprzedawcy części lub pełny przychód.

Sprzedający

 • Użytkownicy mogą zgłaszać koncerty do działu obsługi klienta, co może być pogwałceniem Warunków korzystania z usługi MakeTake na podstawie zgłoszonego przez Gig’a replikowanego podobieństwa do wcześniej istniejących usług (naśladowczych koncertów).
 • MakeTake zareaguje na jasne i kompletne powiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich lub znaków towarowych. Nasze procedury dotyczące roszczeń dotyczących własności intelektualnej można tutaj przejrzeć.

Zgłaszanie naruszeń

Jeśli natkniesz się na treści, które mogą naruszać nasze Warunki korzystania z usługi, zgłoś to nam za pośrednictwem odpowiednich kanałów utworzonych w celu obsługi tych problemów zgodnie z naszymi Warunkami korzystania z usługi. Wszystkie sprawy są sprawdzane przez nasz zespół ds. Zaufania i bezpieczeństwa. Aby chronić prywatność osób, wyniki dochodzenia nie są udostępniane. Możesz zapoznać się z naszą Polityką prywatności, aby uzyskać więcej informacji.

 

Naruszenia

Użytkownicy mogą otrzymać ostrzeżenie na swoim koncie z powodu naruszenia naszych Warunków korzystania z usług lub niewłaściwego zachowania użytkownika zgłoszonego do naszego zespołu ds. Zaufania i bezpieczeństwa. Ostrzeżenie zostanie wysłane na adres e-mail użytkownika i zostanie wyświetlone dla takiego użytkownika na Stronie. Ostrzeżenia nie ograniczają aktywności na koncie, ale mogą prowadzić do utraty statusu sprzedającego na Twoim koncie lub do trwałego wyłączenia na podstawie wagi naruszenia.

Niewłaściwe użycie

Usługi dla dorosłych i pornografia – MakeTake nie zezwala na wymianę materiałów i usług przeznaczonych dla dorosłych lub pornograficznych.

Nieodpowiednie zachowanie i język – Komunikacja na MakeTake powinna być przyjazna, konstruktywna i profesjonalna. MakeTake potępia nękanie i mowę nienawiści wobec innych osób.

Spam oraz próba wyłudzenia informacji – MakeTake poważnie traktuje kwestię bezpieczeństwa swoich członków. Wszelkie próby publikowania lub wysyłania złośliwej zawartości w celu złamania zabezpieczeń konta innego użytkownika lub środowiska komputerowego są surowo zabronione. Szanuj prywatność naszych członków, nie kontaktując się z nimi w celach komercyjnych bez ich zgody.

Prywatność i tożsamość – nie można publikować ani publikować prywatnych ani poufnych informacji innych osób. Wszelka wymiana danych osobowych wymaganych do wykonania usługi musi być podana na stronie zamówienia. Sprzedawcy dodatkowo potwierdzają, że wszelkie informacje, które otrzymają od kupującego, które nie są własnością publiczną, nie będą wykorzystywane do jakichkolwiek celów innych niż dostarczenie dzieła kupującemu.

Roszczenia dotyczące własności intelektualnej – MakeTake zareaguje na wyraźne powiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich lub znaków towarowych i / lub naruszeniu warunków korzystania z usług strony trzeciej. Nasze procedury dotyczące roszczeń dotyczących własności intelektualnej.

Oszustwo / Używanie niezgodne z prawem – Nie możesz używać MakeTake do jakichkolwiek nielegalnych celów lub do prowadzenia nielegalnych działań.

Nadużycie i spam

Wiele kont – aby zapobiec oszustwom i nadużyciom, użytkownicy są ograniczeni do jednego aktywnego konta. Każde dodatkowe konto, o którym wiadomo, że zostałó utworzone w celu obejścia wytycznych, promowania przewag konkurencyjnych lub wprowadzenia w błąd społeczności zostanie wyłączone. Tworzenie kont masowo może spowodować wyłączenie wszystkich powiązanych kont. Uwaga: wszelkie naruszenia Warunków świadczenia usług MakeTake powodują trwałe zawieszenie wszystkich kont.

Ukierunkowane nadużycie – nie tolerujemy użytkowników, którzy angażują się w ukierunkowane nadużycia lub nękanie w stosunku do innych użytkowników. Obejmuje to tworzenie nowych kont, aby nękać członków za pośrednictwem naszego systemu wiadomościami lub fikcyjnymi zamówieniami.

Konta a ich sprzedaż – Nie możesz kupować ani sprzedawać kont na MakeTake.

 

Ogólne warunki

 • MakeTake zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta lub całkowitego wyłączenia kont z powodu naruszenia niniejszych warunków świadczenia usług lub z powodu nielegalnego lub niewłaściwego korzystania z Witryny lub usług.
 • Naruszenie Warunków korzystania z usługi może spowodować trwałe wyłączenie Twojego konta.
 • Użytkownicy z wyłączonymi kontami nie będą mogli sprzedać ani kupić na MakeTake.
 • Użytkownicy, którzy naruszyli nasze Warunki korzystania z usług mają i zablokowane swoje konto, mogą skontaktować się z naszym zespołem obsługi klienta, aby uzyskać więcej informacji na temat naruszenia zasad i stanu konta.
 • Użytkownicy mają włączone funkcje zabezpieczeń konta w celu ochrony swojego konta przed nieautoryzowanym użyciem np w celu zlecenia przelewu na inne konto niż wskazane przez użytkownika.
 • Użytkownicy mają możliwość zweryfikowania własności swojego konta za pośrednictwem obsługi klienta, dostarczając odpowiednie dokumenty potwierdzające własność tego konta.
 • Sprzedający będą mogli wycofać swoje dochody z wyłączonych kont po upływie 90-dniowego okresu bezpieczeństwa po pełnej weryfikacji własności danego konta, od dnia ostatniej rozliczonej płatności otrzymanej na ich koncie i podlegającej zatwierdzeniu przez MakeTake.
 • MakeTake może od czasu do czasu wprowadzać zmiany w swoich Warunkach korzystania z usług. Po wprowadzeniu tych zmian MakeTake przygotuje nową kopię warunków korzystania z usług dostępnych na tej stronie.
 • Rozumiesz i zgadzasz się, że jeśli użyjesz MakeTake po dacie zmiany Warunków świadczenia usług, MakeTake traktuje twoje użycie jako akceptację zaktualizowanych Warunków korzystania z usług.

 

Treść generowana przez użytkownika

Treści generowane przez użytkowników odnoszą się do treści dodawanych przez użytkowników w przeciwieństwie do treści tworzonych przez Witrynę. Cała zawartość przesłana do MakeTake przez naszych użytkowników (kupujących i sprzedających) jest treścią generowaną przez samych użytkowników. MakeTake nie sprawdza przesłanych / utworzonych przez użytkownika treści pod kątem odpowiedniości, naruszeń praw autorskich, znaków towarowych, innych praw lub naruszeń. Zachęcamy wszystkich do zgłaszania naruszeń wraz z dowodami. Zgłoszone treści naruszające prawa autorskie mogą zostać usunięte lub wyłączone.

Ponadto MakeTake nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość ani poziom usług świadczonych przez Sprzedających. Nie udzielamy żadnych gwarancji w odniesieniu do sprzedawanych usług, ich dostarczania ani jakiejkolwiek komunikacji między Kupującymi a Sprzedającymi. Zachęcamy użytkowników do korzystania z naszego systemu ocen, naszej społeczności i zdrowego rozsądku przy wyborze odpowiednich ofert usług.

Oferując usługę, sprzedawca zobowiązuje się, że posiada wystarczające uprawnienia, prawa i / lub licencje do świadczenia, sprzedaży lub odsprzedaży usługi oferowane na naszej stronie. Sprzedawcy reklamujący się online muszą przestrzegać praw i warunków korzystania z platformy reklamowej lub odpowiedniej strony internetowej używanej do reklamowania. Nieprzestrzeganie tego może spowodować usunięciem konta lub może doprowadzić do zawieszenia konta sprzedawcy.

W sprawie szczegółowych warunków związanych z prawami własności intelektualnej i zgłaszania roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich (zawiadomienia o ustawie DMCA) lub naruszeniem znaku towarowego – zapoznaj się z Zasadami dotyczącymi roszczeń dotyczących własności intelektualnej, które stanowią integralną część niniejszych Warunków świadczenia usług. Należy pamiętać, że naszym obowiązkiem w odpowiednich okolicznościach jest wyłączanie i / lub zamykanie kont użytkowników, którzy są wielokrotnymi sprawcami.